Календар: Обучения

Март

Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Център за професионално обучение

11 август 2011 A+AA-

 

Центърът за професионално обучение е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Р България да извършва обучения по над двадесет специалности в областите стопанско управление, мениджмънт и администрация, офис дейности, компютърни умения, социални дейности, икономика и счетоводство, туристически услуги и др.

Той е звено, което функционира от 2005 г. за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. ЦПО осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години. Провеждат се обучения по професия или част от професия като се издават държавно признати документи - Свидетелство за професионална квалификация и Удостоверение за професионално обучение (Наредба №4 от 16.04.2003 г. за документите в системата в Народната просвета).

Учебните планове са разработени на основание ЗПОО, рамковите програми и наредбата за ДОИ за придобиване на квалификация по професия.

Центърът предлага възможност за участие в обучителни програми с различна времева продължителност. Те са структурирани така, че да отчитат съвременното търсене на професионални знания, умения и ключови компетентности за успешно кариерно развитие в професията.

Курсовете за професионална квалификация на безработни лица са целогодишни. Издадени са над 1232 Свидетелства (СПК) на обучаеми от 2005 година до днес в областите: Текстообработване, Касиер, Офис-секретар, Готвач, Камериер, Програмист, Сътрудник в малък и среден бизнес, Оперативно счетоводство и Компютърни мрежи.

Успешно завършилите програмите за професионално обучение получават държавно признат Сертификат за придобита степен по съответната професия с валидност в ЕС.

Издадени са и 1727 Удостоверения за професионална квалификация.

За нуждите на провежданите курсове се използват компютърно оборудвани кабинети с достъп до Интернет и наличие на специализирани софтуерни продукти, съобразени с нуждите на материала, който се изучава. На разположение са и специализирани кабинети за нуждите на курсовете по готварство.