Календар: Обучения

Март

Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Визитна картичка

11 септември 2012

 

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на социалните политики, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и насърчаване на заетостта с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Екипът ни се състои от млади и мотивирани специалисти, които работят системно и целенасочено за предлагане на разнообразни и актуални програми за обучение, извършват консултации, организират дискусии, проучвания и прилагат модерни информационни технологии. Нашата работа е насочена изцяло към задоволяване потребностите на клиентите.

Дейността на Центъра се направлява от Координационен съвет, в който има представители на министерства и ведомства, имащи пряко отношение към развитието на човешките ресурси като Министерството на образованието и науката и Националната агенция за професионално образование и обучение. В заседанията на Координационния съвет могат да бъдат канени за участие представители на други страни, както и на международни организации.

За да отговори на съвременните тенденции в обучението и да се справи с високите стандарти, Центърът работи с широк кръг от асоциирани преподаватели. Това са предимно университетски професори с дълъг преподавателски стаж и висококвалифицирани специалисти практици. Много от нашите преподаватели са действащи държавни служители със задълбочени познания в областта на публичния сектор. Разполагаме с български и чуждестранни лектори, които имат солиден преподавателски опит по международни обучителни програми. В края на 2007 г. ние разширихме кръга и понастоящем си сътрудничим с нови асоциирани преподаватели, които предоставят експертни услуги в основни области, важни за осъществяване стратегията на Центъра, като лидерство, управление на промяната и организационно развитие. Асоциираните ни преподаватели разработват също материали за дистанционни обучения и работят като лектори в тези програми. По този начин те значително повишават капацитетните възможности на Центъра за предлагане на тематично разнообразни програми и за разширяване на териториалния обхват на обученията в рамките на страната и извън нея.

 

[VIDEO]