Календар: Обучения

Март

Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Мисия, цели, задачи

A+AA-

Специализирани обучителни програми

Работейки, за да посрещнем нарастващите потребности от професионални умения за държавно управление, ние предлагаме набор от специализирани обучителни програми за държавната администрация. Те са с широк обхват и ефективност на обучението, което е съобразено и със заеманата позиция - от изпълнителски и експертни кадри до висши ръководители. Програмите обхващат тематично:

  • Доходите и жизненото равнище;
  • Социалното осигуряване;
  • Защитата при безработица и насърчаване на заетостта;
  • Пазара на труда;
  • Безопасността и здравето при работа;
  • Демографската политика;
  • Социалните инвестиции, социалната закрила и социалната интеграция на рисковите групи;
  • Политиката на равните възможности;
  • Работа с компютърни програми - MS Excel, MS Power Point;
  • Евроинтеграцията и управлението на проекти, финансирани със средства от Европейските фондове.

Опитът, който Министерството на труда и социалната политика придоби в процеса на присъединяване на България към ЕС и впоследствие - на членство на страната ни в тази организация, както и при усвояване на средствата от Европейските фондове, е разгърнат в пакет от обучителни програми. Те предлагат в синтезиран вид основните подходи, правила и процедури на работа, илюстрирани с добри практики.

Специализираните обучителни програми за държавната администрация се предоставят по каталог. Участието се осъществява чрез предварителна заявка на посочените на сайта координати.

Обученията се реализират в традиционна присъствена форма или дистанционно на собствена Платформа за дистанционно обучение на Центъра, която е организирана по един изключително съвремен и модерен начин.

ROIT методика - за по-висока резултатност чрез обратна връзка с обучаемите

Резултатите от обученията се оценяват на различни нива по специална методика, която отчита възвращаемостта на средствата, инвестирани в учене. Тази методика представлява един от най-предизвикателните и интригуващи начини за оценка на развитието на човешките ресурси.

В основата са теорията и практиката на изследователите Доналд Къркпатрик и Джак Филипс. Методиката е пригодена към спецфиката на европейските модели за вътрешни обучения и се използва за измерване резултатите от обучението от гледна точка на техния ефект върху работния процес. Тя отчита възвращаемостта на инвестициите чрез оценяване удовлетвореността на обучаемите от процеса на обучение, подобряването на техните знания и умения, промяната в поведението на работното място и степента на приложимост на повишените знания и умения в ежедневната работа. 

С цел непрекъснатото повишаване качеството на обученията, екип от наши специалисти следи за удовлетвореността на участниците в обученията. Данните се набират чрез специално разработени въпросници, които покриват съдържанието на програмите, организацията на учебния процес и качеството на преподаването. Обработени по специална методика, данните предоставят ценна информация при планиране на семинарите и курсовете и се използват за усъвършенстване на цялостния обучителен процес.