Календар: Обучения

Март

Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Структура

3 септември 2012 A+AA-

                                           

Центърът е административна структура по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.

ДИРЕКТОР -  Росен Тумбев

Ръководи, контролира и организира цялостната работа в Центъра

 

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ - Подпомага дейностите на Центъра. Състои се от седем члена, в т.ч. председател и по един експерт в областта на обучението - представител на: Министерството на труда и социалната политика; Министерството на образованието;  Институт по публична администрация; Национална агенция за професионално образование и обучение; Агенция по заетостта и академичната общност.

 

Центърът включва обща и специализирана администрация, организирана в два отдела.

ОТДЕЛ „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" 

Специализираната администрация е структурирана в отдел "Учебна дейност".

Тя извършва и участва в провеждането на проучвания на потребностите от обучения, разработва анализи, прогнози, оценки и информационни справки за обученията, разработва и участва в разработването и изпълнението на национални и международни проекти.

Сред задълженията на експертите в отдела влизат още разработването на учебни програми и планове, свързани с цялостната дейност на Центъра (обучения по проекти, професионални и международни обучения, кръгли маси, дистанционни обучения и т.н.), организирането и провеждането на обучения, осъществяването на рекламно-информационна и издателска дейност на Центъра и развиването на информационните и дигиталните продукти и стратегии.

Началник отдел „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - Иван Бакалов

Главен експерт „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - Галина Иванова

Главен експерт „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - Лилия Бонева

Главен експерт „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - Милена Кьосева

Старши експерт „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - Милан Миланов

Старши експерт „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - инж. Тодор Киров

Старши експерт „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - София Паунова

Младши експерт „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - Анна Йорданова

Младши експерт "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - Надя Анастасова

Младши експерт "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - Аделина Величкова

 

 

 

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

Общата администрация е структурирана в отдел "Административно-правно, финансово и информационно обслужване". Тя извършва организиране,  планиране и изпълнение на цялостната логистична и финансова дейност на Центъра.

Началник отдел АПФИО" - Велин Зарков

Главен счетоводител - Ива Дойчинова

Счетоводител „АПФИО" - Весела Василева

Старши специалист „АПФИО" - Игор Въндев

Технически сътрудник „АПФИО" - Десислава Борисова

Галерия