Календар: Обучения

Март

Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
Архив до 01.10.2014 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

16 декември 2013

На 14 декември 2013 г. се състоя заседание на Комисия за разглеждане и оценка на постъпили оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Глава осем "а" от ЗОП, с предмет "Извършена денонощна охрана на ЦРЧРРИ". За изпълнител...

Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП, с предмет: "Извършване на денонощна физическа охрана на ЦРЧРРИ"

4 декември 2013

Публичната покана може да видите тук: Публична покана (10.62 MB) Документацията за участие може да видите тук: Документаця.doc (264 KB) На 14.12.2013 г. от 09,30 часа в сградата на Учебен корпус на Център за развитие на човешките ресурси...

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи открива процедура на договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект доставки и предмет: "Доставка на гориво за отопление - газьол, маркиран в червено и дизелово гориво за дизелов агрегат за нуждите на ЦРЧРРИ"

28 ноември 2013

Предмет на настоящата поръчка "Доставка на гориво за отопление - газьол, маркиран в червено и дизелово гориво за дизелов агрегат за нуждите на ЦРЧРРИ", чрез борсова сделка, за срок от 36 месеца, считано от 01.01.2014 г. за прогнозно количество гориво...

Определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 19 (деветнадесет) компютърни конфигурации за нуждите на ЦРЧРРИ

10 юни 2013

Определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 19 (деветнадесет) компютърни конфигурации за нуждите на ЦРЧРРИ reshenie_1.bmp (2.08 MB) reshenie_2.bmp (2.08...

До всички заинтересовани страни

7 юни 2013

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в процедура по реда на Глава осем „а" от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на 19 /деветнадесет/ броя...

Пулична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП с предмет: "Закупуване на 19 /деветнадесет/ броя компютърни конфигурации за нуждите на ЦРЧРРИ по Проект "Подкрепа на МТСП на Р. България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа"

28 май 2013

Публичната покана може да видите тук: Публична покана Документацията за участие може да видите тук: Документация На 5 юни 2013 г. от 09,30 часа в сградата на Учебен корпус на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициатви, етаж...

Определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Обслужване на ресторант - 120 места в ЦРЧРРИ"

16 април 2013

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Обслужване на ресторант - 120 места в...

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи открива процедура на договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за възлагане на обществена порачка с обект доставки и предмет: "Доставка на горива, чрез карти за безналично плащане за служебните автомобили на ЦРЧРРИ"

15 февруари 2013

Предмет на настоящата поръчка "Доставка на горива, чрез карти за безналично плащане за служебните автомобили на ЦРЧРРИ", чрез борсова сделка, за срок от 24 месеца, считано от 01.03.2013 г. за прогнозно количество гориво 54 000 литра, от които 14 000...

Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП, с предмет: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от ЦРЧРРИ"

18 януари 2013

Публичната покана може да видите тук: Публична покана Техническото задание може да видите тук: Техническо задание Приложения №№ 1-11 може да видите тук: Документи за участие На 31 януари 2013 г. от 09,00 часа в сградата на Учебен...
   12 > >>