Дистанционно обучение за държавната администрация 29.III - 23.IV.2021г.

26.03.2021 - 15:34

От 29 март на платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи започва семинар на тема: „Осигуряване на приемственост за подобряване обслужването на клиенти от уязвимите групи от публичната администрация". В него ще вземат участие служители на ДБТ към АЗ, експерти от МОН, ИА „ГИТ“, АКСУ, АСП. Семинарът се провежда в периода 29.03.2021 г. – 23.04.2021г. Водещ на обучението е г-жа Ирина Григорова, главен експерт в Агенция по заетостта.

Г-жа Григорова е сертифициран тютор за работа на платформа за дистанционно обучение.  Участвала е в екипа разработил Правилата за прилагане на наставничеството в системата на Агенция по заетостта и с практически съвети и разработени материали ще допринесе за повишаване на знанията и уменията на участниците.

Семинарът се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.

  • Facebook icon
    Share