ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 1-28.04.2021г.

01.04.2021 - 11:25

От днес на платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи започва семинар на тема: „Добри практики в прилагане на холистичния, общностния и културосъобразния подход в работата с уязвими групи за ефективно социално включване". В него ще вземат участие служители социални работници от ДСП към АСП, от неправителствени организации, служители на ръководни и експетни длъжности от РУО-София град и РУО-София регион, представители на Съюза на българските учители.

Водещ на обучението е професор Сийка Чавдарова – Костова от СУ „Св. Климент Охридски“. През последните 20 години тя преподава, извършва научни изследвания, реализира семинари с професионалисти в областта на социалното включване, приобщаващото образование, педагогическата и социалната работа в мултикултурна среда,  социалната работа с бежанци, семейната педагогика, просоциалното поведение и др. Ръководител е на магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“. Има над  200 публикации на български, английски и руски език.

Семинарът се провежда в периода 1.04.2021 г. – 28.04.2021г. и се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. Целият график с обученията предвидени за 2021 година можете да видите тук. С каталога на обученията можете да се запознаете тук.