Управление на конфликти и кризи

10.06.2019 - 14:02

В периода 10 – 14 юни 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда пореден курс за обучение по ключова компетентност на тема „Управление на конфликти и кризи“. Обучението е с продължителност пет дни и в него са заявили участие 16 безработни лица от дирекциите бюро по труда в гр. София. По време на курса обучаемите ще усвоят основни познания и умения в областта на комуникацията и управлението на конфликти и кризи. Успешно приключилите ще получат сертификат.

Лектор на обучението е д-р Милена Кьосева, специалист в тази област и преподавател в ЦРЧРРИ. След приключване на обучението по ключова компетентост на тема „Управление на конфликти и кризи“ участниците ще продължат в курс за придобиване на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“.