Управление на конфликти и кризи

08.04.2019 - 12:46

В продължение на 5 дни, от 8 до 12 април 2019 г., в ЦРЧРРИ ще се проведе пореден курс за обучение по ключова компетентност на тема: „Управление на конфликти и кризи“. В обучението са заявили участие 15 безработни лица от дирекциите „Бюро по труда“ в гр. София. По време на курса обучаемите ще усвоят основни познания и умения в областта на комуникацията и управлението на конфликти и кризи. Успешно приключилите ще получат сертификат.

Лектор на обучението е д-р Милена Кьосева, специалист в тази област и преподавател в ЦРЧРРИ. След приключване на обучението участниците ще продължат да се обучават в курс за придобиване на професионална квалификация по професията „Оперативен счетоводител“.