Управление на конфликти и кризи

11.03.2019 - 11:51

В периода 11 – 15 март  2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда обучение по Ключова компетентност на тема: „Управление на конфликти и кризи“. В са включени 16 безработни лица, регистрирани в Дирекциите бюро по труда в гр. София. По време на курса обучаемите ще усвоят основни познания и умения в областта на комуникацията и управлението на конфликти и кризи. Успешно приключилите ще получат сертификат.

Лектор на обучението е д-р Милена Кьосева, специалист в тази област и преподавател в ЦРЧРРИ.