Социална работа с деца и семейства в риск

08.10.2018 - 11:14

От 8 октомври до 13 ноември 2018 г. в ЦРЧРРИ се провежда професионалното по Програма за квалификация на социални работници „Социална работа с деца и семейства в риск“. Обучението се провежда в присъствена и дистанционна форма и в него са включени 12 социални работника от отделите „Закрила на детето“ на територията на гр. София.

Съдържанието на обучението е регламентирано с учебния план и учебната програма, разработени по ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“.

Обучението е силно практически ориентирано, като на дистанционната платформа то преминава основно в разрешаване на конкретни казуси и обсъждане на дискусионни въпроси от естеството на работа на участниците.

Успешно завършилите курсисти ще получат удостоверение на МОН за професионална квалификация по част от професия.