Следете сайта на ЦРЧРРИ за актуализиран график на курсовете за безработни лица

26.03.2020 - 15:24

Уважаеми дами и господа,

Поради обявеното в страната извънредно положение, графикът за провеждане на всикчи курсове и обучения по ключови компетентности, ще бъде променен така, че ЦРЧРРИ няма да има неизпълнен курс. Ние сме в готовност отново да започнем занятията в момента, в който се получи разрешение за това.

Курсовете, които са започнали преди въвеждането на извънредното положение, ще продължат от от там, от където са прекъснали.

За консултация и въпроси, моля използвайте електронната форма на сайта или чрез предоставените контакти за връзка.

За актуалния график, следете сайта ни!