Работна среща-дискусия относно набелязване на приоритетни действия за осигуряване на нови и по-ефективни права за гражданите, съгласно принципите на ЕССП

27.06.2019 - 13:01

На 27 юни 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда  Работна среща-дискусия относно набелязване на приоритетни действия за осигуряване на нови и по-ефективни права за гражданите, съгласно принципите на Европейския стълб на социалните права (ЕССП).

Срещата се организира във връзка с дейностите, заложени за съвместно изпълнение през 2019 г. от дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ (ЖРДПСИ) на МТСП и ЦРЧРРИ. По време на Срещата се обсъждат действията, касаещи ЕССП в рамките на Европейския семестър и финансирането на принципите на ЕССП. Акцентът в Работната среща-дискусия е поставен върху изказванията и предложенията на  участниците в събитието, относно набелязването на приоритетни действия за осигуряване на нови и по-ефективни права за гражданите.

Работната среща беше открито от заместник-министъра на труда и социалната политика, д-р Султанка Петрова. По време на Срещата присъстват представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство,  Министерство на финансите,  Министерство на труда и социалната политика, Национален осигурителен институт, Българска академия на науките и  национално представителните организации на социални партньори.