Работа по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

27.09.2018 - 12:17

В периода 27-28 септември 2018 г., в ЦРЧРРИ се провежда семинар на тема: „Работа по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти“. В него са включени 15 социални работници от отделите „Закрила на детето“ от ДСП към АСП от територията на цялата страна, както и старши инспектори от Държавната агенция за закрила на детето.

В обучението ще бъдат разгледани актуалните теми за конфликтите в семейството, отчуждението на детето от родителите, последиците за личностното развитие на детето, въвлечено в семеен конфликт и др.

Лектор на семинара е  г-жа Катя Кръстанова-Караиванова, психолог с опит в работата с деца и семейства в риск и дългогодишен преподавател по проблематиката.

На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат за участие по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.