Компютърни умения

08.04.2019 - 12:49

В периода 8 – 12 април 2019г. в ЦРЧРРИ се провежда обучение по ключова компетентност на тема: „Компютърни умения“. Обучението е с продължителност пет дни и в него са включени 12 безработни лица от дирекциите „Бюро по труда“ в гр. София. По време на курса обучаемите ще усвоят основни познания за работа с текстообработваща програма MS Word и с електронни таблици MS Excel. Ще се запознаят с основните принципи при изготвяне на презентации в MS PowerPoint.

Успешно приключилите ще получат сертификат.

Лектор на обучението е Даринка Николова, специалист в тази област и дългогодишен преподавател в ЦРЧРРИ.