Институционална рамка при работа по случаи на насилие над деца съгласно Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на насилие над деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

13.11.2019 - 15:25

В периода 13 – 14 ноември 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда семинар на тема: „Институционална рамка при работа по случаи на насилие над деца съгласно Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на насилие над деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция“. Той има за цел да повиши знанията на участниците за разпознаване на случаи на насилие над деца, особено при скритите индикации за наличие на такова насилие. На семинара присъстват социални работници от ДСП на АСП, както и социални работници и психолози от неправителствения сектор - Асоциация „Деметра“-Бургас, Фондация „П.У.Л.С“, Фонд за превенция на престъпността – ИГА „Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие“.

Лектор на обучението е г-жа Катя Кръстанова-Караиванова. Тя е психолог с 22–годишна експертиза и има богат практически опит като обучител в над 200 обучения в социалните услуги, работа със структурите на АСП, служители на други държавни институции и неправителствени организации.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.