ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

16.07.2019 - 15:42

Двудневен семинар на тема: „Индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания съгласно Закона за хората с увреждания“ започва днес в ЦРЧРРИ. В семинара са включени общо 28 участника, представители на различни институции и организации, работещи по проблематиката.

Преподавател е д-р Надежда Харизанова, която има богат опит в разработването на национални и международни стратегически документи, както и на нормативната уредба, засягащи правата на хората с увреждания. Тя притежава докторска степен от Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Била е член на екипа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, а понастоящем активно работи с Европейската комисия, Съвета на Европа, ООН и други международни организации. Работата й включва насърчаване и защита на правата на хората с увреждания. Д-р Харизанова и има редица публикации в областта на социалната работа и социалното включване на хората с уреждания.

Основните цели на семинара са надграждане на познанията за нормативната уредба, регламентираща подкрепата за хора с увреждания; повишаване на знанията относно спецификите на различните видове увреждания, както и усвояване на знания за същността на Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето на Световната здравна организация.