Делови умения за водене на срещи и преговори. Имидж и успех

04.10.2018 - 09:47

В периода 4-5 октомври 2018 г.  ЦРЧРРИ се провежда обучение на тема: „Делови умения за водене на срещи и преговори. Имидж и успех“. На семинара присъстват представители на АЗ, ФУТ, КНСБ , КРИБ, ССИ, ДА „Архиви“ и ЦРЧРРИ.

Лектор на обучението е проф. д. п. н. Стойко Иванов, преподавател по педагогическа психология в СУ “Свети Климент Охридски” и дългогодишен лектор в ЦРЧРРИ. По време на двата присъствени дни той ще запознае участниците със значението, същността, структурата и функциите на междуличностното общуване. Върху тази основа ще бъдат представени особеностите и разновидностите на деловото общуване  като предпоставка за ефективно водене на делови срещи и преговори. По време на семинара ще бъде изяснена взаимовръзката между деловото общуване и административната култура на служителите, ще бъдат представени техники и практики за изграждане на професионален имидж чрез различни начини на общуване. Подробно ще бъдат анализирани факторите, които обезпечават успешната презентация и ще бъдат споделени конкретни похвати, които допринасят тя да се осъществи на практика. За усвояването на конкретните умения по темата участниците в семинара ще имат възможност да се включат в разнообразни симулации и множество ролеви игри.

На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат за участие по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.