Актуални аспекти на нормативната база и политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

01.10.2018 - 13:07

На 1 и 2 октомври 2018 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Актуални аспекти на нормативната база и политиката по равнопоставеност на жените и мъжете“. В него са включени 18 служители от областните администраци, определени за координатори по равнопоставеност на жените и мъжете.

Лектори на семинара са г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на Фондация "Център за изследвания и политики за жените" и г-жа Ирина Иванова, началник отдел “Равни възможности, антидискриминация и социални помощи” в дирекция “Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” на Министерството на труда и социалната политика.

В рамките на предвидените по програма 16 учебни часа двете лекторки запознават присъстващите с новите моменти в европейската и националната политика за равнопоставеност на жените и мъжете. Акцентирано беше върху Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2016 - 2020 г.).

На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат за участие по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.