Актуални събития

Социална работа с деца и семейства в риск

08.10.2018 - 11:14

От 8 октомври до 13 ноември 2018 г. в ЦРЧРРИ се провежда професионалното по Програма за квалификация на социални работници „Социална работа с деца и семейства в риск“.

Делови умения за водене на срещи и преговори. Имидж и успех

04.10.2018 - 09:47

В периода 4-5 октомври 2018 г.  ЦРЧРРИ се провежда обучение на тема: „Делови умения за водене на срещи и преговори. Имидж и успех“.

Актуални аспекти на нормативната база и политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

01.10.2018 - 13:07

На 1 и 2 октомври 2018 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Актуални аспекти на нормативната база и политиката по равнопоставеност на жените и мъжете“.

Работа по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

27.09.2018 - 12:17

В периода 27-28 септември 2018 г., в ЦРЧРРИ се провежда семинар на тема: „Работа по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти“.

Subscribe to Актуални събития