Актуални събития

СРЕЩА – ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНАТА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

11.12.2018 - 16:06

Днес, 11 декември 2018 г., в ЦРЧРРИ се провежда ежегодната среща на представителите от звената по човешки ресурси в държавната администрация.

Национална среща по демографските въпроси и предизвикателства

07.12.2018 - 13:20

Във връзка с изпълнението на задачите по Управленската програма на правителството на Република България, приета с РМС № 447 от 9 август 2017 г., Министерство на труда и

Как да бъдем успешни трудови посредници при работа с работодател

25.10.2018 - 09:43

„Как да бъдем успешни трудови посредници при работа с работодател“ е тамата на обучението, което се провежда на 25 и 26 октомври 2018 г. в Центъра.

Subscribe to Актуални събития