Работа по случай на родителско отчуждение - PAS-синдром

26.02.2018 - 11:56

Семинар на тема: “Работа по случай на родителско отчуждение - Методическо указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение, социални доклади при случаи на PAS, взаимодействие на отделите „Закрила на детето“ с институции и организации, имащи отношение към проблематиката“  се провежда на 26 и 27 февруари 2018 г. в ЦРЧРРИ. В обучението вземат участие 27 социални работника от дирекциите „Закрила на детето“ на територията на цялата страна.

Лектор на обучението е г-жа Катя Кръстанова. Тя притежава богат практически и преподавателски опит по тематиката.  Целта на семинара е участниците да придобият знания и умения за разпознаване на ранните сигнали за риск от родителско отчуждаване и за начините на реагиране в такава ситуация. Те ще овладеят техники за идентифициране на специфичните потребности на деца в риск от родителско отчуждаване и ще изградят умения за подбор на подходящи методи за работа и взаимодействие с деца в различните етапи на родителското отчуждаване.

Всеки участник има възможност да сподели опит и да получи съвети и предложения за справяне с конкретни случаи.