Професионално консултиране на граждани, клиенти на ДБТ. Умения за застъпничество

22.03.2018 - 14:23

Семинар на тема: “Професионално консултиране на граждани, клиенти на ДБТ. Умения за застъпничество“ се провежда на 22 и 23 март 2018 г. в ЦРЧРРИ. В обучението са включени общо 19 участника: психолози, ромски медиатори и мениджъри на случай от ДБТ на АЗ. Лектор е г-н Минчо Минчев - доктор по психология, обществен възпитател и обучител в областта на консултирането.

Обучението е преди всичко с практическа насоченост и  има за цел обмяна на опит и добри практики между участниците. Всеки от тях ще има възможност да сподели конкретни примери от работата си с клиенти на ДБТ, както и да получи съвети от лектора.