Посредник на трудова борса

23.04.2018 - 15:59

В периода 23 април – 30 май 2018 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи ще се проведе обучение за повишаване на професионална квалификация на трудови посредници от ДБТ по част от професия на тема: „Посредник на трудова борса”.

Обучението е предназначено за служители от дирекции „Бюро по труда“ към АЗ, извършващи дейности, свързани с трудовото посредничество и ще се проведе  в комбинирана форма: 36 учебни часа в присъствена и 94 учебни часа в дистанционна форма.

Основната цел на програмата е да съдейства за професионалното развитие на служители от дирекциите “Бюро по труда” чрез повишаване на компетентностите им в областта на трудовото посредничество и надграждане на специфични знания и умения по професията.

Успешно завършилите курсисти получават удостоверение по образец №4 на МОН за повишаване на квалификацията по част от професията.