Наставничество в системата на Агенция по заетостта

26.02.2018 - 13:03

В периода 26 февруари – 22 март 2018 г. се провежда семинар на тема: „Наставничество в системата на Агенция по заетостта“. Обучението се осъществява изцяло в дистанционна форма и обхваща следните модули:

  • Прилагане на наставничеството в системата на АЗ;
  • Основни характеристики при общуване между наставник и обучаван; роля и отговорности на наставника;
  • Оценяване на напредъка и постиженията на новоназначения служител.

Лектор на обучението е г-жа Ирина Григорова – главен експерт от отдел „Управление на човешките ресурси“ на АЗ.

В резултат на обучението участниците:

  • Ще се запознаят с ролята на наставника при провеждане на въвеждащото обучение на новопостъпили служители в АЗ;
  • Ще могат да уеднаквят методите на работа с наставниците в различните териториални поделения;
  • Ще прилагат стандарти за въвеждане в длъжност на новоназначените служители от АЗ.

На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат.