МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

25.04.2018 - 10:00

В периода 25 – 27 април 2018 г. в ЦРЧРРИ се провежда семинар на тема „Методи и подходи за превенция и противодействие на корупцията в социалните дейности“.  Обучението е предназначено за всички служители от инспектората на АСП, заемащи ръководни и експертни длъжности. С оглед на ефективното усвояване на материала, участниците ще бъдат обучени в две групи в рамките на три дни, като в първата група ще вземат участие служителите, работещи на територията на гр. София, а във втората група ще участват инспекторите, локализирани извън столицата.

Учебните програми и на двете групи са идентични и обхващат теми от компетентност както на ръководители, така и на експерти.

На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие на ЦРЧРРИ по утвърден стандарт.