Комуникативни и презентационни умения. Успешно поведение пред аудитория

22.02.2018 - 11:10

Започна двудневен присъствен семинар в ЦРЧРРИ – София. Между 22 – 23 февруари 2018 г. служители на ръководни и експертни длъжности от Министерство на здравеопазването, ГИТ, ФУТ, АХУ, АЗ и НОИ ще се запознаят със същността и особеностите на комуникативните умения и качества. Обучението е на тема: „Комуникативни и презентационни умения. Успешно поведение пред аудитория“.

За лектор на обучението е поканен проф.д. п. н. Стойко Иванов, преподавател по психология в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Участниците ще се запознаят с необходимите качества и умения за делово общуване, умения за управления на конфликти, уменията за използване на „Аз-посланията“. Обучението ще бъде проведено по метода на психо-динамичен тренинг, наситено с практически сесии с цел научаване чрез преживяване.

На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат.