Електричество и електрически магнитни полета. Рискове и мерки за безопасност. Практически аспекти на контролната дейност

В Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи започна програмата за специализирано обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност съгласно чл. 20, ал.1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение 1000 V на тема: „Електричество и електрически магнитни полета. Рискове и мерки за безопасност. Практически аспекти на контролната дейност”
Участниците в обучението ще придобият знания и умения  необходими за притежаване на квалификационна група по електробезопасност, съгласно чл. 20, ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.

Специализираното обучение е предназначено за инспектори от ИА „ГИТ“, осъществяващи контрол по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, чиито удостоверения за квалификационна група подлежат на подновяване.