ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ

19.03.2018 - 10:07

Курс за придобиване на професионална квалификация по част от професия за безработни лица по Националния план за действие по заетостта 2018 г. ще се проведе в периода 19 март – 16 април т.г. в ЦРЧРРИ. Обучението е предназначено за безработни лица, регистрирани в бюрата по труда по местоживеене.

Туризмът е приоритетен отрасъл в българската икономика и необходимостта от квалифицирани кадри непрекъснато нараства. Основната цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за екскурзоводско обслужване, които включват: усвояване на професионален речеви етикет при общуване с гости и туристи, по установена стандартна процедура; придобиване на висока обща култура по отношение на туристическите обекти и маршрути в страната и овладяване на технологията на екскурзоводската дейност.

Успешно завършилите участници ще получат Удостоверение за придобиване на част от професията „Екскурзовод“, съгласно Наредба № 4/16.04.2003 г. на МОН.