Делови умения за водене на срещи и преговори. Имидж и успех

19.03.2018 - 10:53

Днес, 19 март 2018 г., в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи започна обучение на тема: „Делови умения за водене на срещи и преговори. Имидж и успех“. 

Деловото общуване на работното място е ключов фактор, който обуславя резултатите от съвместната дейност и взаимоотношенията между служителите на една администрация. Познаването на неговата същност, структура, функции и практиките за неговото оптимизиране е от решаващо значение за ефективността на работата.

По време на семинара участниците ще придобият специфични умения за водене на делови срещи, преговори и презентиране чрез използване на различни техники и добри практики. Лектор на обучението е проф. д. п. н. Стойко Иванов, преподавател по педагогическа психология в СУ “Свети Климент Охридски”.

На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие.