Агресия, насилие и тормоз на работното място

19.02.2018 - 16:51

Новата учебна година за Центъра стартира днес с първия за 2018 г. семинар, осъществяван в рамките на Споразумението между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ. Обучението е на тема: „Агресия, насилие и тормоз на работното място“ и ще се проведе в присъствена форма на 19 и 20 февруари т.г.

В семинара ще бъдат изложени психичните причини, които обуславят конфликтното поведение, междуличностните сблъсъци и конфронтацията. Ще бъдат засегнати ефикасните методи за изучаването на агресивното поведение и психологическите подходи за неговото разбиране и преодоляване – как да се постига общуване без агресия, как да се проявява емпатия, толерантност и чувство за хумор. Участници в семинара са 9 служители от ДСП на АСП и трима служители на АХУ. Лектор на обучението е проф. д. п. н. Стойко Иванов, преподавател по психология в СУ „Св. Кл. Охридски“ с дългогодишен опит и множество публикации и изследвания по темите. Проф. Иванов има също богата практика в обученията на ЦРЧРРИ, по тематиката за междуличностните комуникативни умения.

Семинарът е със силно застъпена практическа насоченост и ще помогне на участниците да усвоят различни модели и техники за справяне с агресивното поведение на работното място.