Актуални събития

Социална работа с граждани на трети държави, получили международна закрила

21.11.2017 - 11:45

В Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи започна семинар озаглавен „Социална работа с граждани на трети държави, получили международна закрила“.

Професионално обучение "Оперативен счетоводител"

13.11.2017 - 12:47

На 13 ноември тази година в ЦРЧРРИ започва  професионално обучение с квалификационна степен за професия "Оперативен счетоводител". Обучението е за безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.

Развитие на социалната икономика и социалното предприемачество – проблеми и перспективи

30.10.2017 - 12:40

Днес, 30.10.2017г, в Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи започна обучение озаглавено: „Развитие на социалната икономика и социалното предприемачество – проблеми и перспек

Subscribe to Актуални събития