Ефективен диалог в контекста на политиката по доходите от труд – по пътя на съгласието

04.07.2017 - 12:13

    Днес,  04.07.2017г, в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи,   започна двудневен семинар с международно участие на тема: „ Ефективен диалог в контекста на политиката по доходите от труд – по пътя на съгласието“.

За участие в мероприятието са поканени ръководни и експертни кадри от Министерството на труда и социалната политика, други държавни институции, правителствени организации като Министерството на финансите, Националният осигурителен институт, Национална агенция за приходите, Национален статистически институт и други заинтересовани лица. Основен презентатор в семинара е г-н Иван Нейков – председател на управителния съвет на Балканският институт по труда и социалната политика, който понастоящем работи с Международната огранизация по труда за съответствието на българското законодателство с  изискванията на Конвенция 131.

Участниците в събитието бяха приветствани от заместник-министър д-р Султанка Петрова, която постави акцента в предстоящата работа върху разумния диалог при формирането на ефективен механизъм за определяне на минимална работна заплата.

Чрез видеоконферентна връзка в семинара се очаква да се включат представители на Европейската комисия, на социалното министерство на Република Хърватска и на държавната администрация на Република Румъния, които да споделят опит и добри практики в разглежданата тематика.

През втория ден от семинара, участниците ще имат възможност да се срещнат с представители на Областния съвет за тристранно сътрудничество в гр. Кюстендил, където ще продължи социалния диалог за разискване на подходи и техники на различни нива при формиране доходите от труд.