Актуални събития

20.05.2019 - 15:17
В периода 20 – 21 май 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Политики...
13.05.2019 - 13:54
В периода 13-14 май 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Изменения и...
22.04.2019 - 16:44
И първото обучение в дистанционна форма, финансирано по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани...

Контакти

Как да стигна