Актуални събития

18.07.2019 - 12:24
В периода 18-19 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Бъдещето на...
16.07.2019 - 15:42
Двудневен семинар на тема: „Индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания...
27.06.2019 - 15:59
Двудневен семинар на тема: „Eвропейски и национални политики и практики за предоставяне на...

Контакти

Как да стигна