Актуални събития

12.06.2018 - 11:13
Обучение на тема “Повишаване на ефекта от прилаганите програми, проекти и мерки на активната...
05.06.2018 - 16:55
Семинар на тема: „Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства - оценка и...
04.06.2018 - 16:40
От 4 юни до 2 юли 2018 г. на Платформата за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ  се провежда...

Контакти

Как да стигна