Актуални събития

04.07.2018 - 13:24
Тридневен специализиран семинар на тема: „Прилагане на трудовото законодателство иотчитане на...
28.06.2018 - 14:34
Ежегодно през месец юни Центърът организира обучение за служители от звената по човешки ресурси на...
27.06.2018 - 13:34
Специализирано обучение за ръководители в системата на Агенция по заетостта на тема: „Добър...

Контакти

Как да стигна