Актуални събития

21.07.2016 - 10:55
Днес, 21 юли 2016 г. в ЦРЧРРИ - София стартира поредното обучение за служители на ръководни и...
20.07.2016 - 10:50
На 19 юли 2016 г. в ЦРЧРРИ започна обучение на тема: "Работа с кандидати за осиновители и...
18.07.2016 - 15:47
Едноседмично въвеждащо обучение за новопостъпили социални работници от ДСП на АСП стартира в ЦРЧРРИ...

Контакти

Как да стигна